Κατηγορίες Ελαιολάδου

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ελαιόλαδου:

  • Έξτρα Παρθένο (οξύτητα ‹ 0.8%)
  • Φίνο Παρθένο (οξύτητα ‹ 1.5%)
  • Παρθένο Κλασσικό (οξύτητα ‹ 2.0%)
  • Ραφινέ : Από καρπούς ελαιόδεντρων που δεν είναι πρώτης ποιότητας
    και υπόκεινται σε ποικίλες χημικές μεθόδους επεξεργασίας.
  • Μίξη : Ακαθόριστη μίξη ραφινέ και παρθένου ελαιόλαδου.