Σπορέλαια

Τα σπορέλαια προέρχονται από την επεξεργασία των φυτικών σπόρων και ανήκουν στις κατηγορίες των ελαίων και των λιπών.

Τα κύρια σπορέλαια είναι το σογιέλαιο, το αραβοσιτέλαιο και το ηλιέλαιο, και παράγονται από την επεξεργασία των αντίστοιχων σπόρων.